Symbolen weerkaart

positie van kern lagedrukgebied
en centrum hogedrukgebied

koufront, punten geven bewegingsrichting aan
dichte symbolen: aan de grond
open symbolen: in de hogere luchtlagen

warmtefront, bolletjes geven bewegingsrichting aan
dichte symbolen: aan de grond
open symbolen: in de hogere luchtlagen

occlusie, symbolen geven bewegingsrichting aan
dichte symbolen: aan de grond
open symbolen: in de hogere luchtlagen

trog (koude lucht aanwezig in de bovenlucht, verschillende tekenwijzen)

Convergentielijn, plaats waar twee verschillende luchtstromen bij elkaar komen waardoor een stijgende luchtbewinging ontstaat.
© KNMI